Παράταση μέχρι τις 5 Απριλίου 2021 για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επιδότησης από το ΕΣΠΑ για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop ύψους 5.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης, γνωστοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Έτσι, η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, εκπνέει σε περίπου δύο εβδομάδες.

Το ύψος επιδότησης ανέρχεται στο 100% (και έως 5.000 ευρώ συνολικά) ανά επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ενημερωτικό Προγράμματος «e-λιανικό»

Η Δράση με τίτλο «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Η Silver Media Hellas και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν 
την υλοποίηση της ιστοσελίδας σας και την Δωρεάν σύνταξη του φακέλου για την επιδότηση.

επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται σε:

– Υφιστάμενες: εφόσον έχουν συσταθεί και διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30.09.2019
– Νεοσύστατες: εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 και μέχρι τις 12/02/2021
και για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. να δραστηριοποιούνται στο Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε «ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ἡ στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα µε
τα μεγαλύτερα έσοδα.

2. να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί
πελάτες.

3. έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

4. οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% του Κύκλου Εργασιών το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση µε τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών του 4ου τρίμηνου του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

5. να µην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ἡ ΔΕΕ

6. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (µόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και
έως 30% του Προϋπολογισμού)

1. Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (ΙΑΑS).

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar Code Readers, εκτυπωτές, κλπ.).

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος eshop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών -mobile responsive ή Dedicated Mobile Version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (Hosting, collocation, κτλ.).

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού

  • έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) µε
    σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και
  •  έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το συνολικό ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% και οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 18/03/2020 και μετά.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 22/02/2021 και η ημερομηνία λήξης των προτάσεων είναι η 24/03/2021.

Παράταση μέχρι τις 5 Απριλίου 2021 για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επιδότησης από το ΕΣΠΑ για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop ύψους 5.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης, γνωστοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Κατασκευή e-shop με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ

επικοινωνία

Άν πληρείτε τις προϋποθέσεις επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

    κατασκευή ιστοσελίδων wordpress - eshop - digital marketing - advanced seo

    Αναβαθμίσαμε την πολιτική των cookies για μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση τους. Δείτε περισσότερα σχετικά με τους όρους χρήσης μας, την πολιτική των cookies ή την δυνατότητα απενεργοποίησής τους.